Demovideoer

Her finner du flere korte videoer vi har laget for at du lettere skal kunne ta i bruk Modhi Norge Kundeweb. 

Kundeweb

HubSpot Video

Registrere inkassosaker

HubSpot Video

 

Svar på/send meldinger

HubSpot Video

 

Registrere ny fordringshaver

HubSpot Video

Registrere direktebetalinger

HubSpot Video

 

Status på sakene

HubSpot Video

 

Endre passord

HubSpot Video

 

Rapporter

HubSpot Video

 

Overfør saker på fil

HubSpot Video