Demovideoer

Her finner du flere korte videoer vi har laget for at du lettere skal kunne ta i bruk Modhi Norge Kundeweb. 

Kundeweb

conecto_kundeweb

Registrere inkassosaker

registrere_inkassosaker

 

Svar på/send meldinger

svar_påsend_meldinger

 

Registrere ny fordringshaver

reg_ny_fordringshaver

Registrere direktebetalinger

registrere_direktebetalinger

 

Status på sakene

status_på_sakene

 

Endre passord

endre_passord

 

Rapporter

rapporter

 

Overfør saker på fil

filutveksling