Demovideoer

Her finner du flere korte videoer vi har laget for at du lettere skal kunne ta i bruk Modhi Norge Kundeweb. 

Kundeweb

Registrere inkassosaker

 

Svar på/send meldinger

 

Registrere ny fordringshaver

Registrere direktebetalinger

 

Status på sakene

 

Endre passord

 

Rapporter

 

Overfør saker på fil