Betaler

Brev fra oss? Ta kontakt

Skylder du penger og har hatt kontakt med Conecto AS, endrer dette seg fra den 8. desember 2020. Da skifter Conecto AS navn til Modhi Norge AS. Dette har ingen betydning for inkassosaken din. Du må fortsatt betale det du skylder. Men det er viktig at du vet hvem Modhi Norge er når du kontakter oss, og når du får brev og andre henvendelser fra oss.

Modhi Norge har et søsterselskap som heter Modhi Collect. Når du kontakter oss er det derfor viktig at du ser nøye etter på firmanavnet i brevet/meldingen du har mottatt:

             - Er det fra Modhi Norge tar du kontakt på telefon: 67 15 93 88
             - Er det fra Modhi Collect tar du kontakt på telefon: 21 49 40 30.


Vi hjelper deg
Betalingsmislighold er ofte ubehagelig og medfører ekstra kostnader. Konsekvensene kan være tøffe, spesielt for unge mennesker. Jobbtilbud, lån, kreditter, husleieavtaler og forsikringer kan bli skadelidende på grunn av betalingsanmerkninger. Dette kan forhindres, eller kostnadene kan reduseres, ved å betale kravet før det påløper ytterligere renter og gebyrer.

Om du ikke kan betale i umiddelbar fremtid bør du kontakte oss raskt, slik at vi kan lage en avtale om tilbakebetaling som passer deg.

Ta kontakt i dag hvis du har et ubetalt krav

Kontakt

Skaff deg kontroll – bruk nettløsningen

Her kan du logge deg inn på din inkassosak. Der ser du en status for inkassosaken og kan kommunisere med oss via meldingstjenesten. Mye er gjort når vi blir enige om hvordan du skal betale det du skylder.