Tilbake

Hvordan håndterer Modhi Norge inkassosaker i Corona-situasjonen?

Corona-viruset har alvorlige konsekvenser for samfunn, bedrifter og privatpersoner. Modhi Norge har en viktig oppgave på vegne av små og store virksomheter som trenger inntekter for å unngå konkurs. Samtidig må også vi gi en håndsrekning til de bedriftene som nærmest over natten har mistet inntektsgrunnlaget sitt, og til personer som risikerer å bli permittert eller miste jobben og som med det havner i økonomiske problemer.

Det er liten tvil om at flere vil slite med å betale regningene sine i månedene som kommer. Vi vet at flere firmaer setter i gang tiltak som gjør at saker ikke sendes så raskt til inkasso. Vi oppfordrer våre kunder til å fokusere på egen kjernevirksomhet, sende over saker og la Modhi Norge ha dialogen med de som ikke kan betale for seg. De fleste skyldnerne vil også fremover være betalingsdyktige, og generelle tiltak vil redusere mulige og helt legitime innbetalinger. Vi i Modhi Norge vil finne gode betalingsløsninger for de som virkelig trenger det, og er spesialister på å håndtere økonomisk krevende situasjoner.

Modhi Norge spiller en viktig rolle som megler mellom dere og skyldnerne for å finne gode løsninger, og vi vil bidra med mer fleksible løsninger for de som trenger det mer enn tidligere. Gi oss gjerne større handlingsrom gjennom utvidede fullmakter i denne tiden. Her er noen av tiltakene vi har iverksatt:

 • Vi oppfordrer skyldnere til å ta kontakt så raskt som mulig
 • Vi øker kapasiteten til å ta innkomne henvendelser og opprettholder den tette dialogen for å finne passende løsninger
 • Vi ønsker å være mer fleksible på betalingsutsettelser og avdragsordninger
 • Som et bidrag for å redusere kostnader for dem som virkelig har det økonomisk vanskelig vil vi midlertidig søke å redusere disse rettslige aktivitetene:
  • begjære tvangssalg
  • kreve tilleggssalærer for avdragsordning med mer enn fire avdrag
  • begjære fravikelser
  • oppsøke skyldnere for å få til tilbakelevering av for eksempel biler
 • Vi oppfordrer kreditor til å gi oss fullmakt til å ettergi misligholdsrente for de som trenger det

Tiltakene vil kunne endres etter hvert som situasjonen endrer seg.

Modhi Norge er klar til å ta imot nye inkassokrav og har ikke begrenset kapasitet. Vi har organisert oss med mange av våre ansatte på hjemmekontor, og forventer å ha kapasitet også fremover. I en del saker er vi avhengige av medhjelpere, Namsmenn og Tingretter, og her er det varslet en reduksjon i kapasitet.

Har du spørsmål, ta kontakt med Kundesenteret eller de du til vanlig har kontakt med via Kundeweb, mail eller telefon.

Spørsmål kan også rettes til Terje Kvitrud, tel: 92448347 eller e-post: terje.kvitrud@Modhi.no

Forsiden

Slik holder Modhi Norge driften i gang og hindrer smittespredning

Modhi Norge tar spredningen av Corona-viruset på største alvor og har satt krisestab for å håndtere konsekvensene av viruset. Vårt mål er å opprettholde en så stabil drift og produksjon som mulig. Vi har satt inn en rekke tiltak for å unngå at ansatte i Modhi Norge blir smittet, og eventuelt skal smitte andre. Arbeidsoppgavene til flertallet av de ansatte i Modhi Norge er i stor grad stasjonære slik at hjemmekontor krever betydelig tilpasning for å bli effektivt. Følgende hovedtiltak blir gjennomført:

 • Rutiner for smittevern i det daglige med god avstand til andre, hyppig håndvask/desinfisering og hosting/nysing i henhold til retningslinjer - www.fhi.no
 • Fysisk avgrensning av de ansatte slik at bare deler av organisasjonen rammes av en eventuell karantene
 • Personer med mulighet for hjemmekontor har dette som hovedregel.
 • Alle eksterne og interne møter skal gjennomføres pr Skype, Teams eller lignende
 • All reisevirksomhet mellom Modhi Norge sine avdelinger begrenses
 • Kantine stenges
 • I tillegg en rekke mindre tiltak

Tiltakene gjelder inntil videre. Kriseteamet som samles jevnlig følger situasjonen nøye, og vil om nødvendig iverksette ytterligere tiltak for å begrense effektene av viruset. Vi håper denne informasjonen bidrar til å berolige våre kunder om at Modhi Norge gjør sitt ytterste for å opprettholde en normal drift. Dersom det oppstår nye forhold som påvirker driften generelt vil vi informere om dette her på denne nettsiden. Gjelder informasjonen enkeltvise kunder vil vi ta direkte kontakt.

Spørsmål kan rettes til Terje Kvitrud, tel: 92448347 eller e-post: terje.kvitrud@modhi.no