Conecto endrer navn til Modhi Norge

Sommeren 2020 overtok Modhi Finance aksjene i Conecto. Modhi Finance er et heleiet datterselskap i Sparebank 1 Gruppen og har inkasso og porteføljekjøp som sine virksomhetsområder.

For å bli en enda tydeligere totalleverandør av inkassotjenester i Norden, samler Modhi Finance AS nå alle sine datterselskaper i Norge, Sverige og Finland under samme navn; Modhi. I denne sammenheng endrer Conecto AS navn til Modhi Norge AS.
Det er i løpet av 2020 tatt grep for å gjøre Modhi Finance til en av Nordens ledende leverandører innen inkasso og porteføljekjøp. Et viktig ledd i denne satsningen er å bli mer synlige som en tydelig nordisk aktør i markedet.

Modhi Finance har siden 2010 kjøpt og forvaltet porteføljer av forfalte lån, kreditter og fakturaer. Modhi Norge har siden 1980-tallet utviklet seg til å bli et av Norges ledende inkassoselskaper. Sammen bidrar vi til at finansinstitusjoner og bedrifter kan fokusere på sin kjernevirksomhet og forbedre egne kontantstrømmer, ved å hjelpe deres kunder med å få kontroll over sin personlige økonomi.

Sterk eier i ryggen

Modhis ambisjon er å utfordre det etablerte inkassomarkedet i Norden - der banker er lite tilstede på eiersiden. Med Sparebank 1 i ryggen har vi et unikt kapitalgrunnlag for videre vekst samt en kultur for høy bankmessig standard og styringsprosesser. Samtidig skal vår behandling av misligholdte krav håndteres på en måte som både respekterer skyldneren og som opprettholder våre kunders omdømme. Dette vet vi er viktige vurderingskriterier for Modhis kunder.

Lokal tilhørighet på tvers av landegrensene

For å levere kvalitet er det viktig at vi møter våre kunder der de er. Mange av våre større bedriftskunder og virksomheter er aktive på tvers av landegrensene. Ved å være tilstede i Norge, Sverige og Finland kan vi tilby et helhetlig, nordisk tilbud, som styrker våre kundeforhold ytterligere. Samtidig er lokal tilhørighet svært viktig for å få til mest mulig betaling.

Kundeserviceprisen

I 2020 ble Modhi Collect tildelt prisen for beste kundeservice i bransjen i det norske markedet. Det viser at vi treffer på målene om å holde en høy standard i innfordringen. At kundene våre er fornøyde er det aller viktigste for oss. Den anerkjennelsen tar vi med oss videre i den jobben vi gjør i det nordiske markedet.

Modhi skal bli en godt synlig og relevant aktør i Norden. Ved å samle alle virksomheter under samme navn, tar vi nå det neste steget mot disse målene.

Her kan du lese mer om Modhi og vår nordiske satsning: Modhi sikter høyt i Norden.

 Se Modhi-historien med Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance AS:

HubSpot Video

Om Modhi

Modhi-selskapene utgjør inkasso og porteføljekjøpsvirksomheten i SpareBank 1 Gruppen, med aktiviteter i Norge, Sverige og Finland. Modhi tilbyr inkassotjenester og kjøper og forvalter porteføljer av forfalte lån, kreditter og fakturaer. Modhi har i dag 9000 kunder og håndterer mer enn 1,2 mrd EUR i fordringer. Vi nærmer oss 200 ansatte.