Om oss

Slik gjør vi det i Modhi Norge

Slik gjør vi det i Conecto

Når Modhi Norge mottar inkassosaker fra våre kunder handler det om å finne optimale løsninger både for kundene og de som skylder penger. Våre kunder ønsker å få tilbake mest mulig av sine penger. De som skylder penger skal på sin side høres med tanke på eventuelle innsigelser. Vår soleklare erfaring er at god og respektfull kommunikasjon sammen med effektive betalingsmodeller og strategier gir mest penger tilbake.

I dette arbeidet er Modhi Norge sine verdier og arbeidsmetodikk helt avgjørende. God kommunikasjon er nøkkelen til å sikre felles forståelse og synliggjøre løsninger for betaling. Kommunikasjon handler om å lytte, vise empati, bygge tillit og argumentere på et saklig grunnlag. God dialog øker sannsynligheten for gode løsninger.

Modhi Norge sin rolle som megler og rådgiver ivaretar ulike interesser og hensyn. På denne måten skapes løsninger med merverdi for alle involverte parter.

Betaler ikke kundene dine?

Bli kunde på 1-2-3

Skylder du penger?

Kontakt oss i dag