Personvernerklæring

Vi i Conecto har taushetsplikt og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som skyldner hos oss.

Behandlingsansvarlig

For tjenestene vi leverer innenfor inkassoområdet vil vi være behandlingsansvarlig. For andre tjenester opptrer vi som databehandler og behandler dine personopplysninger etter vår kundes instruksjoner. Dette gjelder tjenester som ligger innenfor området fakturering og reskontroadministrasjon. For informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i forhold til disse tjenestene, ber vi deg vennligst kontakte din avtalepart som er behandlingsansvarlig.

Administrerende direktør i Conecto AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som registreres i våre ulike registre.

 

Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt

Brukervilkår for våre digitale kanaler

Ved bruk av våre digitale kanaler aksepterer du disse vilkårene: