Tjenester

Reskontro

Gjør noe med likviditeten din!
Reskontro

Fakturautsendelse

Få profesjonell oppfølging av dine kundefordringer. Opplev 20-40 % reduksjon av kredittiden og få pengene raskere inn på konto. Modhi Norge leverer i dag fakturautsendelser i alle relevante kanaler og er godt kjent med EHF formatet. Utsendelse av faktura gjøres i nært samarbeid med Strålfors, og vi sender i dag store volumer også av våre egne fakturaer og brev gjennom avtalen vår eier, SpareBank 1 Gruppen, har med Strålfors. Vi vil derfor kunne levere en tidsaktuell tjeneste for utsendelse av faktura i alle aktuelle og prioriterte kanaler, også de nye digitale kanalene, som f.eks. VIPPS. Nyutviklede betalingsmodeller og strategier ligger bak våre konsepter.

Reskontrooppfølging og avstemming

Når du har fakturaadministrasjon hos Modhi Norge, får du profesjonell oppfølging av alle tidkrevende og nødvendige arbeidsoppgaver frem til fakturaen er betalt og pengene står på konto.

Fakturagrunnlagene oversendes via et API eller fil/SFTP i henhold til avtale. Modhi Norge besørger distribusjon av fakturaene og lagring i et dokumenthotell. Kundereskontroen hos Modhi Norge oppdateres og fakturaene distribueres i prioriterte distribusjonskanaler og bekreftelse og eventuelle avvik rapporteres tilbake til reskontroen. Modhi Norge registrerer daglig innbetalinger og oppdaterer reskontroen, og sørger for at fakturaene blir fulgt opp ved manglende betaling.

Modhi Norge leverer avstemming av bank og reskontro i starten av hver måned etter nærmere avtale. Avstemmingen inneholder:

  • Hovedbokstransaksjoner detaljert og akkumulert
  • Full bankavstemming, inkludert rapport av åpne poster på bank i perioden
  • Aldersfordelt saldoliste

Fordelene kommer umiddelbart og er svært merkbare i en travel hverdag.