Tjenester

Inkasso

Bruker du tiden din på det du skal?
inkasso

Når du nå har trykket på knappen for innfordring skal du vite at Modhi Norge er fagspesialister på området. Modhi Norge leverer tjenester som omfatter alle ulike krav. Dette er få, mange, store, og små krav. Vi tilbyr løsninger som reduserer tap og risiko, og som gir økt forutsigbarhet og lønnsomhet når det gjelder din likviditet. Modhi Norge driver med kontinuerlig produktutvikling og legger til rette for betalingsmodeller og strategier slik at din kunde som skylder deg penger raskt og enkelt kan gjøre opp for seg.

Purreservice

Overlat utsendelse av purring/inkassovarsel til Modhi Norge når det gjelder kreditt og innfordring. Det øker sannsynligheten for betaling, forbedrer likviditeten og sparer verdifulle ressurser som kan brukes på kjerneoppgavene i bedriften. Gode rutiner for purring og betalingsoppfølging er kritisk. Hver ekstra kredittdag reduserer bedriftens likviditet og belaster deg kanskje med dyr kassakreditt.

Inkasso

Overordnet all inkassometodikk ligger ethvert menneskes ønske om å bli behandlet med respekt. Inkasso handler om kommunikasjon, og måten vi kommuniserer på er helt avgjørende for betalers vilje til å gjøre opp for seg. Fra undersøkelser vet vi at de som skylder penger ønsker å få til gode betalingsløsninger. Da er vi avhengig av god dialog mellom betaler, Modhi Norge og de som har penger til gode.

De fleste inkassosaker finner sin løsning basert på frivillige ordninger. Likevel vil det alltid være noen saker som krever en rettslig form for behandling. Det kan for eksempel være at kravets rettmessighet må prøves, at betaler unndrar seg betaling til tross for at vedkommende er betalingsdyktig, eller at pantesikkerheter skal realiseres. Betaling og inkasso løser disse utfordringene.

Juridiske tjenester

Inkasso omfattes av flere lover og mange forskrifter. Store beløp kan stå på spill, og det er viktig å trå juridisk riktig. Modhi Norge har fire spesialiserte advokater med bred prosedyreerfaring innen omtvistede inkassokrav. Den juridiske spisskompetansen kommer kundene til gode i form av råd, veiledning og juridisk bistand i inkassoprosessen.

Som kunde i Modhi Norge er juridisk avdeling en trygghet for at det er god kvalitet i saksbehandlingen og at selskapet kan håndtere alle ledd og stadier av en inkassosak. 

Kurs

Modhi Norge tilbyr faglige oppdatering i form av kurs, opplæring, veiledning og informasjon. For effektiv innfordring av krav, er det viktig med høy kompetanse. Kompetanseprogrammet til Modhi Norge er tilpasset både oppdragsgivere og egne ansatte. Vi tilbyr tilpassede kurs lokalt hos kunde, eller i Modhi Norge sine lokaler om ønskelig. 

Bli kunde på få minutter

Bli kunde i dag